Over Talentcenter

Wetenschappelijk onderbouwd 

Het Talentcenter en het talentenrapport zijn wetenschappelijk onderbouwd door academici van de UGent. Een team van psychologen legt zich toe op het onderwerp in het kader van een door Voka gefinancierde leerstoel. De onderzoekers verzamelden data van 1.000 leerlingen wiens talenten en vaardigheden in kaart werden gebracht. Deze leerlingen worden verder opgevolgd waardoor het mogelijk wordt om het verband te onderzoeken tussen de testresultaten, studiekeuze, studiesucces en studietevredenheid. Op die manier kan de wetenschappelijke basis voor het Talentcenter verder verfijnd worden. Hierover is er ook overleg met alle onderwijskoepels. 

We willen het aanbod van het onderwijs aanschouwelijk maken, zonder daarom te raken aan de keuzevrijheid van ouders en leerlingen. Het is geen selectietest die zegt wat kinderen moeten studeren of welk beroep ze moeten kiezen, wel een menukaart op basis van wat men graag eet”, zegt Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie verbonden aan de UGent en coördinator van de leerstoel. 

Uit Oostenrijk naar Vlaanderen

De mosterd voor het Talentcenter is gehaald in de Oostenrijkse regio Steiermark. Sinds de start in 2016 ontvingen al meer dan 34.000 leerlingen er hun talentenrapport. Meer dan 75% van de leerlingen in de regio komt langs in het Talentcenter. Ook elders in Europa zijn Talentcenters in oprichting. 

Het allereerste Talentcenter opende in het voorjaar van 2023 bij Technopolis in Mechelen. In september 2023 opende het tweede Talentcenter in Hasselt, bij de PXL STEM Academy. In de nabije toekomst zullen er ook Talentcenters openen in Oost-Vlaanderen, stad Antwerpen en Vlaams-Brabant. Later zal er een Talentcenter in West-Vlaanderen komen. In september 2024 opent er, naast het Talentcenter in Hasselt, nog een Talentcenter in Genk.

Voka als trekker 

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, nam het initiatief om Talentcenters op te richten in Vlaanderen. 

We willen elk talent in Vlaanderen benutten en dat start bij het maken van de passende studiekeuze. Wie als kind goed kiest, legt de basis voor boeiende en succesvolle studies en een verdere loopbaan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts ondersteunt het Talentcenter. Hij schaart zich achter de ambitie om kinderen te begeleiden bij het maken van een positieve studiekeuze. 

“Hoe sneller jongeren terechtkomen in de richting die past bij hun talenten, hoe sneller ze die talenten verder kunnen ontwikkelen en hoe beter ze zich voelen. Hopelijk kan het Voka Talentcenter helpen om goede keuzes te maken, gebaseerd op wat leerlingen in hun mars hebben”, aldus minister Weyts.