Plan met je klas een bezoek aan een Talentcenter

Test als 12-14-jarige gratis waar jouw talenten en interesses liggen

Ontvang een talentenrapport en maak de beste studiekeuze

Waarom is een Talentcenter nodig?

Scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en leerkrachten doen al veel inspanningen om leerlingen goed te oriënteren. In de praktijk lukt dat echter niet altijd meteen goed.

Elk jaar veranderen 18.000 leerlingen van richting omdat de oorspronkelijke keuze toch niet de juiste bleek. In de helft van de gevallen verandert de leerling van een richting in de doorstroom finaliteit naar een richting in de dubbele finaliteit of arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Een latere overstap baadt al te vaak in een negatieve sfeer: leerlingen krijgen de indruk dat ze gefaald hebben, en worden sneller schoolmoe. Op die manier gaat talent verloren.

 Talentcenter Mechelen

Technologielaan 1, 2800 Mechelen (Technopolis)

+32 (0)471 11 42 70

mechelen@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak – cafetaria op aanvraag. Geen bezoek kunnen reserveren? Zet je dan op de wachtlijst.

Talentcenter Hasselt

Kempische Kaai 85, 3500 Hasselt (PXL STEM Academy)

+32 (0)498 77 63 62

limburg@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak. Geen bezoek kunnen reserveren? Zet je dan op de wachtlijst.

Talentcenter Genk

Thor Park 8040, 3600 Genk
(T2-campus)

+32 (0)498 77 63 62

limburg@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak vanaf september 2024. Geen bezoek kunnen reserveren? Zet je dan op de wachtlijst.

 Talentcenter Zellik

Z.1 Researchpark nr 310, 1731 Zellik Asse

+32 (0)474 17 87 64

vlaams-brabant@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak.

Talentcenter Antwerpen

Coveliersgebouw | Boomgaardstraat 22, 2018 Antwerpen

+32 (0)475 61 90 43

antwerpen-waasland@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak.

Talentcenter Gent

Lammerstraat 18, 9000 Gent

+32 (0)471 45 02 42

oost-vlaanderen@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak.

 Talentcenter Kortrijk

Graaf Karel de Goedelaan 16/18, 8500 Kortrijk

+32 (0)474 85 60 20

west-vlaanderen@talentcenter.vlaanderen

Open op afspraak.

 Pop-Up Talentcenter Herentals

Haanheuvel 7, 2200 Herentals (Hidrodoe)

+32 (0)471 11 42 70

mechelen@talentcenter.vlaanderen

Tijdelijke pop-up in Hidrodoe van 9/9 t.e.m. 20/9

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in het Talentcenter?

In het Talentcenter komen kinderen te weten waar hun talenten en interesses liggen en welke studierichtingen daar het beste mee overeenkomen. De kinderen voeren wetenschappelijke onderbouwde tests en praktische proefjes uit. Op basis daarvan ontvangen ze een persoonlijk talentenrapport. In dit talentenrapport worden de interesses en talenten gecombineerd met studierichtingen. Zo kunnen de leerlingen een wetenschappelijk onderbouwde, positieve studiekeuze maken.

Wie is welkom in het Talentcenter?

Enkel klassen kunnen het Talentcenter bezoeken. Het Talentcenter is er voor kinderen die voor de keuze staan wat ze gaan studeren in het middelbaar onderwijs. Concreet ontvangen we dus leerlingen uit het 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar.

Hoelang duurt een bezoek?

Een bezoek aan het Talentcenter Mechelen duurt een hele dag. De leerlingen gaan aan de slag in een doorschuifsysteem. Ze doorlopen 3 sessies, telkens van 1 uur en 20 minuten. In het Talentcenter in Mechelen is ook een bezoek aan Technopolis inbegrepen.

Een bezoek aan het Talentcenter in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen duurt een halve dag. We starten om 9u30 en eindigen rond 13u30. Enkel in Limburg is er de mogelijkheid om aansluitend een workshop bij te boeken, verzorgd door de PXL STEM-Academy of EducaThor. Als je hierover meer info wenst, kan dit aangegeven worden tijdens de inschrijving.”

Is het Talentcenter gratis te bezoeken?

Ja, het Talentcenter is gratis. Het vervoer van en naar het Talentcenter regelen scholen zelf.

Waarop is het talentenrapport gebaseerd?

Het talentenrapport is gebaseerd op de resultaten van de tests en praktische proefjes die de leerlingen afleggen tijdens een bezoek aan het Talentcenter. De UGent heeft de batterij van tests en proefjes samengesteld en ontwikkeld en staat garant voor de wetenschappelijke onderbouw van het talentenrapport.

Wat moet je als school doen voor je een bezoek aan het Talentcenter kan brengen?

Er moeten drie stappen doorlopen worden voor een klas naar het Talentcenter kan komen:

  1. Er moet toestemming gevraagd worden aan de ouders/voogd van de leerlingen. Hiervoor werd een toestemmingsbrief (beschikbaar in het leerkrachtenplatform) opgesteld dat elke ouder/ voogd moet ondertekenen voor het bezoek.
    Wanneer de leerling niet beschikt over een getekend formulier, kan hij/ zij/ X niet deelnemen aan de testen.
  2. De leerlingen die naar het Talentcenter komen, moeten aangemaakt worden in het leerkrachtenplatform. Hierover krijgt de leerkracht meer uitleg na inschrijving.
  3. Nadat de leerkracht de leerlingen aanmaakte, ontvangt de leerling een mail om zijn/ haar persoonlijk account te activeren. De activatie moet gebeuren voor het bezoek. We raden aan om dit samen in de klas te doen. De leerling moet enkel een wachtwoord kiezen en zijn profiel vervolledigen.

Na het doorlopen van deze drie stappen, is de klas klaar voor het bezoek.
Bij problemen of vragen, kan je steeds terecht bij de coördinator van het Talentcenter
(zie contactgegevens per Talentcenter hierboven).

Waarom is toestemming nodig?

Om een talentenrapport te kunnen maken, moeten de antwoorden van de leerlingen geregistreerd, verwerkt en bewaard worden. Hiervoor is de toestemming van de ouders/voogd noodzakelijk.

Hoe wij de persoonsgegevens verwerken en de privacy van de leerlingen garanderen, kan je lezen in het document dat ook op deze website staat (onder tab ‘privacy’).

Verder vraagt de UGent ook toestemming om de verzamelde gegevens in anonieme vorm te gebruiken voor onderzoek. Dit om het talentenrapport te kunnen verbeteren zodat elke leerling ermee aan de slag kan. Het project opvolgen en onderzoeken is noodzakelijk om het te kunnen optimaliseren.

Wie organiseert het Talentcenter?

Het Talentcenter is een initiatief van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. De wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor het Talentcenter en het talentenrapport ligt bij de UGent. De financiering is onder meer afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Limburg en het Europees Sociaal Fonds.

Komen er meerdere Talentcenters in Vlaanderen?

Ja, naast het Talentcenter in Mechelen opende in september 2023 het tweede Talentcenter in Limburg (Hasselt). Verder zullen er ook Talentcenters in Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen openen. In september 2024 opent er ook een tweede Talentcenter in Limburg, namelijk in Genk.

Wat voegt het Talentcenter toe aan de bestaande studiekeuzebegeleiding?

Het Talentcenter legt een persoonlijke en wetenschappelijke laag bovenop het bestaande aanbod aan studiekeuzebegeleiding. Het Talentcenter wil de talenten en interesses van de kinderen centraal stellen. Vandaag veranderen elk jaar 18.000 kinderen van studierichting omdat de initiële keuze niet de juiste bleek.